किन ग’र्नु हुँदैन एउटै गोत्र भित्र बिहे? यस्तो छ कारण

0
142

एजेन्सी – धेरै मानिसहरु एउटै गो त्र विच विवाह गर्नु हुँदैन भन्छन् तर किन भन्ने कारण चाहिं कमैलाई मात्र थाहा छ । हिन्दुधर्मको सो ह्र सं स्कार मध्ये एक संस्कार विवाह पनि हो । विवाहले व र व धु मात्र नभई दुई परिवार बीचको स म्बन्ध पनि बलियो बनाउँछ । हिन्दुधर्ममा एकै गोत्रमा विवाह गर्न नहुने मा न्यता छ । आजकल यो परम्पराको पालन गर्न मानिसहरुले अ टे र गर्न थालेका छन् तर धर्मग्रन्थहरूमा भने सहगोत्री विवाहलाई नि षेध गरिएको छ ।

अनेक अनुसन्धानहरूले व्यक्तिहरुलाई जेनेटिक रो ग नलागोस् भनी सेपरेसन अफ जीन्स अर्थात नजिकैको नातेदारसँग विवाह गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नातेदारहरूमा जीन से प रेसन अर्थात विभाजन हुन पाउँदैन । एउटै गोत्रमा विवाह गर्ने जोडीको ब च्चामा वंशाणुगत जे नेटिक रोग लाग्छ अनि उनीहरूमा कलर ब्ला इन्डनेस अर्थात रंग नचिन्ने रोग पनि लाग्छ ।

यस्तो जोडीको ब च्चामा विचारधारा, रुचि र व्यवहारमा कुनै नयाँ पन हुँदैन । बच्चामा रचनात्मकता हुँदैन । उनीहरूको मा नसिक विकास पनि हुँदैन । त्यस्ता बच्चालाई मा नसिक रो ग, शा रीरिक स मस्या, अं गहरूको उचित विकास नहुने समस्या र अनेकथरी वं शाणुगत रोग लाग्छन् । त्यसैले एउटै गोत्रका मानिसहरु वीचको विवाहले बैवाहिक जीवन दुखद हुन सक्ने स म्भावना रहन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here